A társulásról

Az önkormányzati társulás célja a hosszútávú, felelős és környezettudatos hulladékgazdálkodás feltételeinek fenntartása és fejlesztése.

Regionális-térségi
hulladékkezelés

A tagönkormányzatok olyan hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását szorgalmazták, amely képes koordinálni és működtetni a települési szilárd hulladék gyűjtésének, válogatásának, újrahasznosításának egész folyamatát, a hazai és a nyugat-európai környezetvédelmi előírások és elvárások messzemenő szem előtt tartásával.

Az Európai Unió Kohéziós Alapjából elnyert támogatással, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hozzájárulásával, valamint a Társulás saját forrásainak felhasználásával, a Zöld Híd Program keretében megvalósul a rendszer kiépítéséhez és a majdani működtetéshez szükséges eszközök beszerzése, a megfelelő technikai-technológiai környezet kialakítása, a meglévő illegális hulladéktárolók lehető legteljesebb körű felszámolása és ezek területének rekultivációja is.

A Börzsöny, a Dunakanyar, a Gödöllői-dombság, az Ipoly-völgy és a Galga mente területén közel 300.000 ember a Társulás Zöld Híd Program partnere.

A környezet és az emberi
egészség védelme

A Társulásnak kiemelten fontos célja a környezetvédelem és az emberi egészség általános védelme, továbbá az erdő-, zöldfelület- és általában élővilág-védelmi feladatok ellátása.

A kitűzött célok megvalósítása érdekében hatékonyan közreműködik a köz- és településtisztaság megóvásában-javításában, a természeti kincsek, erőforrások feltárásában és védelmében.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelem általános helyzetének alakulását, tapasztalatait megismerteti tagságával, a helyi közvéleménnyel, az állami szervekkel.

Rendszeresen vizsgálja a közigazgatási területén található többi hulladéktároló üzemelését, továbbá környezetvédelemmel és egészségmegóvással kapcsolatos felvilágosító-ismeretterjesztő előadásokat, tanfolyamokat szervez és támogat.

Hulladékgazdálkodási
társaságok

A Társulás a tulajdonosa a területet ellátó hulladékgazdálkodási nonprofit társaságoknak. Északkelet-Pest és Nyugat-Nógrád térségének 106 települését érintve, megközelítőleg 9 év előkészítő munkáját követően, 2010-ben kezdte meg működését a 100%-ban önkormányzati társulási tulajdonra épülő regionális hulladékgazdálkodási rendszer.

Társulásunk tavaszi döntése [a Társulási Tanács 22/2016. (XI.24.) számú határozatának h) pontja] alapján az eddigi közszolgáltató, a Zöld Híd Régió Nkft. tevékenységét és dolgozói állományát teljes körűen és folytatólagos üzemmódban a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. vette át 2017. április 01-től. Az Önkormányzati Társulás a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa.

2017 során társaságunk közszolgáltatási tevékenysége jelentősen kibővült: a ZH BIGG Nkft. 45 település helyett már 97 települést lát el komplex közszolgáltatóként, és még újabb települések csatlakozása várható.