Hatóságok

A Kohéziós Alap Irányító Hatósága

A Kohéziós Alap Irányító Hatósága az intézményrendszer központi elemét képezi. Rövid nevén a KA IH a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen belül működik. A hivatalban a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság (KTK IH) Kohéziós Alap Főosztálya végzi a vonatkozó feladatokat.

A főosztály legfontosabb feladatai:

 • a nemzeti Kohéziós Alap Keretstratégia elkészítése,
 • a finanszírozandó projektek listájának összeállítása, melyre a közreműködő szervezetek tesznek javaslatokat,
 • a javasolt projektek összehangolása az egyéb közösségi fejlesztésekkel (a Kohéziós Alap és az Strukturális Alapok támogatásai közötti koordináció).

A KA IH továbbá biztosítja:

 • a támogatás odaítéléséhez szükséges valamennyi jogi, technikai és pénzügyi előfeltételt
 • a támogatások felhasználására vonatkozó tájékoztató dokumentációt,
 • a társfinanszírozást a nemzeti költségvetésből,
 • a hatékony és megfelelő intézményi és működési eljárásokat a Közreműködő Szervezetek Működési Kézikönyveinek rendszeres aktualizálásával,
 • a tenderdokumentációk minőségellenőrzését,
 • és a támogatások megvalósításának monitoringját.

Energia Központ Nonprofit Kft. (közreműködő szervezet)

A környezetvédelmi beruházások esetében a projektek végrehajtásának felügyeletét az Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. végzi.

Az Energia Központ Kft. fő feladatai az előkészítési és versenyeztetési fázisban:

 • a KA IH által jóváhagyandó keretstratégia előkészítése, úgy, hogy a környezetvédelmi célra elnyerhető pályázati források maximálisan kiaknázhatóak legyenek,
 • a környezetvédelmi ágazatra vonatkozó egységes projekt-kiválasztási kritériumok összeállítása,
 • a finanszírozásra ajánlott projektek listájának összeállítása,
 • a benyújtandó projektek kidolgozásának biztosítása, az adminisztratív és pénzügyi feltételek ellenőrzése,
 • a jóváhagyott projektek közbeszerzésének lebonyolítása.

Ezt követően a megvalósítási fázisban az Energia Központ nyomon követi a megvalósuló projekteket, igazolja az elszámolásra benyújtott számlák megalapozottságát és segít felderíteni a megvalósulást akadályozó problémákat. Így járul hozzá ahhoz, hogy a hazai és európai céloknak egyszerre megfelelő környezetvédelmi projektek elnyerjék, és fel is tudják használni az EU-tól igényelt támogatásokat.

Pénzügyminisztérium (kifizető hatóság)

A magyar kormány a Pénzügyminisztériumot jelölte ki a Kohéziós Alap kifizető hatóságaként.

A hatóság fő feladatai:

 • költségkimutatások igazolása,
 • folyósítási kérelmek összeállítása és benyújtása az Európai Bizottság felé,
 • az Európai Bizottság kifizetéseinek fogadása,
 • annak biztosítása, hogy a végső kedvezményezett a lehető leghamarabb megkaphassa az EU hozzájárulását.

A kifizető hatóság az adott projekt költségeinek megtérítését biztosító szervezettel utólagosan számol el az uniós támogatás összegeit tekintve. Ezen elszámolások alapján a kifizető hatóságnak igazolnia kell a Bizottság felé a ténylegesen kifizetett költségek elszámolhatóságát, illetve a lebonyolításhoz kapcsolódó irányítási és ellenőrzési rendszerek összhangját a jogszabályi előírásokkal. A kedvezményezettek felé a kifizetéseket a Magyar Államkincstár végzi.

A támogatás végső kedvezményezettjei

Fő feladatuk a projektek fizikai végrehajtása és folyamatos jelentéstétel a Közreműködő Szervezet (környezetvédelmi projektek esetében az Energia Központ Nonprofit Kft.) felügyelete mellett a Bizottság felé. A feladatmegosztást a együttműködési szerződések (támogatási szerződések) határozzák meg.

A Kohéziós Alap Monitoring Bizottsága

A Kohéziós Alap Monitoring Bizottsága (KA MB) a korábbi ISPA Monitoring Bizottság utóda. Feladata az egyes projektek pénzügyi és fizikai megvalósításának figyelemmel kisérése pénzügyi és egyéb jelzőszámok segítségével. A Monitoring Bizottság standard monitoring-jelentéseket készít, ellenőrző funkció lát el.

A hivatkozott tanácsi rendeletek értelmében a Kohéziós Alap által támogatott projektek megvalósításáért a Kohéziós Alap Irányító Hatóság (KA IH) felel, amely ezáltal a Kohéziós Alap intézményrendszerének központi elemét képezi. A KA Irányító Hatóság átfogó, általános felelősséget visel a Kohéziós Alap felhasználásával összefüggő tevékenységek összehangolásáért. Elsősorban programszinten koordinálja és ellenőrzi a Zöld Híd Program alakulását.