Pénzügyi és Törvényességi Ellenőrző Bizottság

A Társulás ellenőrző szerve a Társulási Tanács által öt évre megbízott, három tagból álló Pénzügyi és Törvényességi Ellenőrző Bizottság. A PTEB alapvető feladata a Társulás és szervei gazdálkodási és működési rendjének pénzügyi-szakmai és törvényességi ellenőrzése. A PTEB feladatai ellátásához az elnökségtől, a társulás tisztségviselőtől, a munkaszervezet munkavállalóitól adatokat, információkat, egyéb felvilágosításokat kérhet, a társulás könyveibe, és okirataiba betekinthet.

PTEB-tagok:

Spiegelhalter László PTEB elnök spigiboy@spigiboy.hu
Dr. Temesi István – tag; tel.: +36-30/203-0309; e-mail: temesi@itemesi.hu
Oláh Béla – tag; tel.: +36-20/922-1234; e-mail: olahbela@gmail.com