Ipoly Unió – együttműködő partner

Az egyesület célja, hogy elősegítse a környezet és természetvédelmi érdekek érvényesítését, ápolja és őrizze a kulturális értékeket, részt vegyen a felnövekvő fiatal generációk oktatásában és képzésében. Tagjai számára biztosítja, hogy e társadalmi célok elérése érdekében demokratikus, szervezett és intézményes keretek között dolgozhassanak. Az Ipoly Unió Egyesület határokon átnyúló nemzetközi szervezet, amely az európai együttműködés céljait felvállalva partnerségre törekszik más, e célokat elfogadó szervezetekkel. A partnerségi kapcsolatok megteremtésével rá kíván mutatni az emberi, közösségi összetartás szükségességére és fontosságára.

Az egyesület célja, hogy elsődlegesen az Ipoly folyó vízgyűjtő területén, a térség természeti és kulturális örökségén és sokféleségén, valamint annak helyreállításán alapuló, fenntartható fejlődési modell kialakítását elősegítse. E célok elérése érdekében kiemelt fontossággal kezeli az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) fenntartható fejlődésre vonatkozó programjait és ajánlásait. Az Ipoly Unió demokratikus, polgári szervezet, amely politikai pártoktól és gazdasági csoportérdektől függetlenül végzi tevékenységét, pártoktól támogatást nem kér és nem fogad el, országgyűlési képviselőt nem jelöl, nem állít, és nem támogat. Munkáját több nyelven és több országban fejti ki, ezzel is rámutatva a történelmi kapcsolatok előre mutató erejére a békés, érték teremtő együttműködés fontosságára. Az egyesület elsősorban a környezetvédelem, kultúra, a sport, a tudományok, a kutatás, az oktatás területein végzi tevékenységét "A folyó összeköt, és nem elválaszt..." jelmondat jegyében. A fenti célok megvalósításához az egyesület közösségeket hoz létre és támogat. Ilyen jellegű más szervezetbe tagként beléphet, kiadványokat készít és terjeszt, rendezvényeket szervez. A célok érdekében állami és társadalmi szervekkel együttműködik.

Az egyesület céljai elérése érdekében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő cél szerinti területeken tevékenykedik:

  • környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem;
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tanácsadás
  • kulturális tevékenység (kulturális örökség megóvása);
  • euroatlanti integráció elősegítése;
  • emberi- és állampolgári jogok védelme, fogyasztóvédelem;
  • tudományos tevékenység, kutatás
  • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
  • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
  • közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások.

A szervezet mind meglévő anyagaival, mind tapasztalatával, mind pedig munkájával segíteni kívánja a megyei regionális települési szilárdhulladék gazdálkodási projekt megvalósítását elősegíteni.